آخرین اخبار

پنجمین جلسه دبیران امر به معروف و نهی از منکر دستگاهها و سازمانها

پنجمین جلسه دبیران امر به معروف و نهی از منکر دستگاهها و سازمانها

پنجمین جلسه دبیران امر به معروف و نهی از منکر دستگاهها و سازمانها به همراه مدیران کل بازرسی وزارتخانه ها و سازمانها در شرکت ایران خودرو برگزار شد.
سومین جلسه شورای کارشناسی امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد.

سومین جلسه شورای کارشناسی امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد.

سومین جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر وزارت علوم با حضور دکتر جعفرپور، رئیس مرکز بسیج اساتید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اعضای شورای کارشناسی برگزار شد.
جلسه شورای زنان و خانواده بسیج اساتید وزارت علوم برگزار شد.

جلسه شورای زنان و خانواده بسیج اساتید وزارت علوم برگزار شد.

جلسه شورای زنان و خانواده بسیج اساتید با حضور رئیس مرکز بسیج اساتید وزارت علوم و معاونان و اعضای شورای مرکزی زنان و خانواده در دفتر بسیج اساتید و کارکنان برگزار شد.