آخرین اخبار

گاهنامه فرهنگی، سیاسی بصیر - سال اول-شماره سوم

گاهنامه فرهنگی، سیاسی بصیر - سال اول-شماره سوم

امام آمد... هجرت بندگان صداقت پیشه خداوند، همواره آغازگر تحولات شگرف و تاریخ ساز بوده است. این سنت الهی برای همیشه در دوره های گوناگون، جاری است و مهاجران الی الله، با هجرت و مجاهدت خویش، راه هدایت را برای مردم می گشایند و هموار می سازند. با گسترش قیام مردم و خروج شاه از ایران، شاپور بختیار...
گاهنامه فرهنگی، سیاسی بصیر - سال اول-شماره دوم

گاهنامه فرهنگی، سیاسی بصیر - سال اول-شماره دوم

وجود مبارک پیغمبر، رحمت بود؛ رحمهً للعالمین بود. این رحمت، هم به پیروان آن بزرگوار و [هم به] کسانی که راه او را و هدایت او را بپذیرند، سرایت میکند... آن کسانی که تبعیّت میکنند از این بزرگوار، دنبال او حرکت میکنند، هدایت او را میپذیرند، مشمول رحمت الهی هستند؛ این وعده‌ی الهی است و بُروبرگرد ندارد...
گاهنامه فرهنگی، سیاسی بصیر - سال اول - شماره اول

گاهنامه فرهنگی، سیاسی بصیر - سال اول - شماره اول

بسیج،که یک پدیده ی کم نظیر انقلاب اسلامی و از ابتکارات امام بزرگوار است، ظرفیّتی دارد که می تواند در همه بخشهای مورد نیاز در کشور حضور فعّالی داشته باشد؛ میتواند گره های مشکل را باز کند... بسیج یعنی گِرد آوردن امکانات و به خط کردنِ ظرفیّتها برای رسیدن به مقصود در یک امری که مورد توجّه است؛ این معنای بسیج است.
هفته بسیج ۱۳۹۶

هفته بسیج ۱۳۹۶

بسیج صرفاً یک حرکت احساسی نیست، بسیج متکی است به دانستن و فهمیدن، متکی است به بصیرت. واقعیت بسیج همین است و در این جهت باید پیش برد.( امام خامنه‌ای، ۰۳/۰۹/۱۳۹۵)
مرکز بسیج اساتید و کارکنان وزارت عتف برگزار می کند.

مرکز بسیج اساتید و کارکنان وزارت عتف برگزار می کند.

با عنایت به فرا رسیدن هفته بسیج مرکز بسیج اساتید و کارکنان وزارت عتف اقدام به برگزاری مسابقه فرهنگی نموده است. لذا از همکاران محترم خواهشمند است پرینت پاسخ نامه را تا پایان وقت اداری چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۹/۰۸ به دفتر آقای روحانی مستقر در طبقه ۵ واحد امور فرهنگی تحویل نمایند.. تلفن داخلی جهت هرگونه راهنمایی: ۳۲۵۶