گاهنامه فرهنگی، سیاسی بصیر پایگاه مقاومت بسیج شهید ادایی کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال دوم، شماره پنجم، دی‌ماه ۱۳۹۷

تعداد بازدید:۵۷
دشمن با همه برنامه ریزی هایش، ملت ایران را نشناخته، اشتباه می کنند. دیدید در سال ۸۸ خطا کردند و آن فتنه را راه انداختند و کار را به جاهایی رساندند که به خیال خودشان جاهای بسیار باریک و حساس و دقیقی بود، اما ناگهان حرکت عمومی نهم دی همه را مبهوت کرد. (امام خامنه ای، ۱۳۹۵/۱۰/۱۹)

<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل

( ۱ )