به یاد شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

تعداد بازدید:۱۱۱
شهید سید مرتضی آوینی: هزاران سال از آغاز حیات بشر بر این کره‌ی خاکی می‌گذرد ... خوشا آنان که مردانه مرده‌اند و تو ای عزیز، می‌دانی تنها کسانی مردانه می‌میرند که مردانه زیسته باشند.
به یاد شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

( ۱ )