اجرای آیین همبستگی جنبش استادی ایران با جنبش اجتماعی نفس آمریکا با حضور استادان و همکاران بسیجی ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۰ خرداد ۱۳۹۹ | ۰۹:۱۹ کد : ۵۵۱۹۴ اخبار برگزیده
تعداد بازدید:۶۰
اجرای آیین همبستگی جنبش استادی ایران با جنبش اجتماعی نفس آمریکا با حضور استادان و همکاران بسیجی   ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری