همایش ملی نقش دانشگاه در «جهش تولید»

تعداد بازدید:۶۱۸
مرکز بسیج اساتید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مشارکت دانشگاهها برگزار می کند:
همایش ملی نقش دانشگاه در «جهش تولید»

مرکز بسیج اساتید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مشارکت دانشگاهها  برگزار می کند:
 "همایش ملی نقش دانشگاه در «جهش تولید»"
محورها:
* نقش فرهنگی – تربیتی دانشگاه در «جهش تولید»
* نقش سیاسی – اجتماعی دانشگاه در «جهش تولید»
* نقش مدیریتی – برنامه ریزی دانشگاه در «جهش تولید»
* نقش اقتصادی – مالی دانشگاه در «جهش تولید»
* بخش ویژه: بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و جهش تولید

زمان: 
1.  ارسال چکیده مقالات تا پایان شهریور 1399
2.  ارسال اصل مقالات تا پایان آبان ماه 1399
3.  زمان برگزاری اختتامیه همایش: دی ماه 1399
آدرس پست الکترونیکی: basij@msrt.ir
شماره تلفن دبیرخانه: 82233805- 82233719


( ۲ )