درخواست انتخاباتی ۱۰۳۰۰ استاد و مدرس دانشگاهها از ایرانیان

۲۲ خرداد ۱۴۰۰ | ۰۸:۲۳ کد : ۶۲۳۰۰ رویداد های مهم اخبار برگزیده بدون عنوان اخبار داغ
تعداد بازدید:۸۱
به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، بیش از ۱۰ هزار استاد و مدرس دانشگاه طی نامه‌ای به ایرانیان نوشتند: ملّت بزرگ ایران! در انتخابات ریاست جمهوریِ پیش رو، ایران اسلامی، در برابر دو دسته از نیروهای سیاسی و کاندیداها قرار دارد؛ نیروهایی که «مدافع» و «هوادار» وضع موجود و «ادامه‌دهندۀ» آن هستند، و نیروهایی که می‌خواهند با یک گامِ بلند و بنیادین، و با شکلی مردمی وضع را «دگرگون» ساخته و ملت را با تشکیل دولتی کارامد، انقلابی، قوی و عدالت‌گستر از گرفتاری‌ها و تنگناهای موجود، «عبور» دهند. حال انتخاب با خود «مردم» است.
درخواست انتخاباتی ۱۰۳۰۰ استاد و مدرس دانشگاهها از ایرانیان

ساختارهای رسمی ماگرفتار «مشکلاتِ اساسی ومزمن‌ شده» هستند؛ مشکلاتی که ازدولتی به دولتی دیگر منتقل‌شده‌اند 

نیاز امروز ایران تحوّل است ورضایت‌دادن مردم به هرچه که کمتر از این سطح باشد، گره‌ها را«کورتر» ومعضلات را«انباشته‌تر» می‌کند

می‌دانیم که ازپیمان‌شکنی‌های دولت کنونی وهمسویان شان رنجور هستید اماچرخ زمان متوقف نخواهدماند وما برسر یک‌دوراهی تاریخ‌ساز قرارگرفته‌ایم؛ این‌که به جلو «برویم» یا درهمین‌جا «بمانیم»، وابسته به «رأی مردم» است

جریانی باچنگ انداختن به برخی موهومات که درجریان مناظرات کاندیداها، شاهد آن هستید حقایق را ازدیدۀ مردم، پنهان نگاه‌ میدارد

تمام کسانی که دستشان به خون ایرانیان آغشته است ناراحتی شما ملت ازکارگزاران سست‌عنصر راسرمایه خودبرای آغاز خط تفرقه، جدایی، درگیری، خشونت‌ها وترورها تلقی کردند؛ اینک زمان قیام شما همه اقوام، فِرق، گویش ها وتمامی شهرها وروستاها علیه این نیّات وزمزمه‌های پلید است.

متن کامل بیانیه به همراه لیست اسامی اساتید
iribnews.ir/fa/amp/news/3130834
basijasatid.ir/node/66692