دکتر ابن الدین: حل مسائل کشور، اولویت برنامه های بسیج اساتید است.

۰۹ آبان ۱۴۰۰ | ۱۱:۳۵ کد : ۶۴۴۸۱ رویداد های مهم اخبار برگزیده بدون عنوان اخبار داغ
تعداد بازدید:۱۰۶
دکتر ابن الدین قائم مقام سازمان بسیج اساتید کشور با دکتر خطیبی، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دیدار کرد.
دکتر ابن الدین: حل مسائل کشور، اولویت برنامه های بسیج اساتید است.

دکتر ابن الدین، قائم مقام سازمان بسیج اساتید کشور در دیدار با دکتر خطیبی، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم که با حضور دکتر جعفرپور، رئیس مرکز بسیج اساتید وزارت علوم، دکتر جلیلی، رئیس بسیج اساتید دانشگاه فنی و حرفه ای، آقای مهندس مزینانی، معاون برنامه و بودجه سازمان بسیج اساتید، دکتر موسوی، قائم مقم بسیج د انشگاه فنی و حرفه ای برگزار شد، نحوه تعامل و تخصیص بودجه کانون های بسیج اساتید را بررسی نمودند.
دکتر ابن الدین ضمن ارائه گزارش روند هزینه کرد کانون های بسیج اساتید کشور تاکید کرد: عمده فعالیت های اساتید بسیجی که با محوریت فعالیت های علمی و پژوهشی با رویکرد حل مسئله بوده، داوطلبانه است.
ایشان ضمن بیان اینکه کانون های بسیج اساتید دانشگاههای کشور موظف شده اند گروههای مساله محور تشکیل دهند، افزودند: اساتید بسیجی تلاش می کنند مسائل مختلف محلی، ملی و منطقه ای را شناسایی کرده و با توجه به رشته و تخصص خود برای آن راه حل ارائه دهند.
قلئم مقام سازمان بسیج اساتید کشور تاکید کرد: ارائه راه حل مبتنی بر تحقیقات و پژوهش های گسترده و دانشگاهی توسط اساتید بسیجی در اندیشکده های مساله محور، کمک شایانی به حل مسائل و مشکلات کشور خواهد نمود.
در این دیدار دکتر خطیبی نیز ضمن تقدیر از فعالیت های صورت گرفته توسط بسیج اساتید کشور، تبیین شرایط مالی کشور و تاکید بر اهتمام به  حمایت از فعالیت های کانون های اساتید بسیجی بیان کردند: وزارت علوم متناسب با بودجه تخصیص یافته از سوی سازمان برنامه و بودجه، از فعالیت های کانون های بسیج اساتید دانشگاههای کشور حمایت می نماید.
در این دیدار بودجه حمایتی کانون های بسیج اساتید و نحوه تخصیص آن در سالجاری مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.


( ۲ )