بدون عنوان

اعطای رتبه علمی «ب» به نشریات علمی بسیج اساتید کشور
اعطای رتبه علمی «ب» به نشریات علمی بسیج اساتید کشور

اعطای رتبه علمی «ب» به نشریات علمی بسیج اساتید کشور

معاون پژوهش و فناوری سازمان بسیج اساتید کشور از اعطای رتبه علمی «ب» به نشریات علمی مطالعات قدرت نرم، مطالعات بیداری اسلامی، مطالعات حقوق بشر اسلامی و مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی بسیج اساتید خبر داد.

ادامه مطلب