اخبار

زمانبندی کارگاه آموزشی "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل"

​همکاران محترم شرکت کننده در دوره آموزشی اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل که در راستای نامگذاری سال 1395 از سوی مقام  معظم رهبری برگذار میگردد شرکت نموده اند برای اطلاع از گروه بدی به فایل موجود در پیو...

ادامه مطلب

زمانبندی کارگاه آموزشی "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل"

​همکاران محترم شرکت کننده در دوره آموزشی اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل که در راستای نامگذاری سال 1395 از سوی مقام  معظم رهبری برگذار میگردد شرکت نموده اند برای اطلاع از گروه بدی به فایل موجود در پیو...

ادامه مطلب
بیستم فروردین ماه؛ روز ملی فناوری هسته ای ایران.(بیانیه مرکز بسیج اساتید و کارکنان )

بیستم فروردین ماه؛ روز ملی فناوری هسته ای ایران.(بیانیه مرکز بسیج اساتید و کارکنان )

بسمه تعالیتاریخ ایران روز بیستم فروردین "روز ملی فناوری هسته ای" را  هیچگاه از یاد نخواهد برد و این روز در سابقه پر افتخار انقلاب به عنوان روز نمایش شکوه و اقتدار و عظمت ملت ایران ثبت شد. فرزندان...

ادامه مطلب

بیستم فروردین ماه؛ روز ملی فناوری هسته ای ایران.(بیانیه مرکز بسیج اساتید و کارکنان )

بسمه تعالیتاریخ ایران روز بیستم فروردین "روز ملی فناوری هسته ای" را  هیچگاه از یاد نخواهد برد و این روز در سابقه پر افتخار انقلاب به عنوان روز نمایش شکوه و اقتدار و عظمت ملت ایران ثبت شد. فرزندان...

ادامه مطلب